วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

กองทัพเรือไทย - จีน ร่วมเปิดการฝึกผสม Blue Strike 2010วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๑๕ น. พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ พลเรือโท ซู จื้อเถียน (Su Zhiquan) ผู้บัญชาการกองเรือทะเลใต้ กองทัพเรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเป็นประธานเปิดการฝึกผสม Blue Strike 2010 ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
การฝึกผสม BLUE STRIKE 2010 เป็นการฝึกผสมในลักษณะทวิภาคี ระหว่าง กองทัพเรือไทย และกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับ สาธารณรัฐประชาชนจีนให้แน่นแฟ้น รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน และยกระดับขีดความสามารถในการฝึกของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและกองทัพเรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึก ฯ ซึ่งเริ่มการฝึกผสม ฯ ในปีนี้เป็นปีแรก โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นเจ้าภาพการฝึก ฯ ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยฝ่ายไทยมี พลเรือตรี สมปอง สังข์สุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้อำนวยการฝึก ฯ และ นาวาเอก รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้บังคับการกองกำลังการฝึก ฯ
สำหรับการฝึกผสม ฯ แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ ๑ การจัดแสดงยุทโธปกรณ์ และการสาธิตการฝึกยิงอาวุธด้วยกระสุนจริง การโจมตีโฉบฉวยด้วยเรือยาง ขั้นที่ ๒ การฝึกเป็นชุดปฏิบัติการผสม เป็นการฝึก ในลักษณะการอบรมบรรยาย ขั้นที่ ๓ การฝึกปัญหาต่อเนื่อง เป็นการฝึกปัญหาต่อเนื่องในสถานการณ์ทางบก และสถานการณ์ทางทะเล การลงทางดิ่งสู่เรือและการฝึกการช่วยเหลือ/ชิงตัวประกัน และขั้นที่ ๔ การสัมมนา ในหัวข้อ "หลักนิยมการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกระหว่างไทย - สปจ." (ที่มา : นย.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น